Annwyl Wendy

Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i ti am yr holl waith a ymdrech rhoddaist i greu blodau mor arbennig ar gyfer achlysur ein priodas.

Blodau perffaith yw blodau Blodwen – a Diolch i ti am gynnig gwasanaeth personol or safon uchaf.

Davinia a Martin.